Mam już konto

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji i usług na spersonalizowanej przestrzeni.

Nie mam konta

Nie używasz jeszcze Agrotempo? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci na każdym kroku!

Nasze zrównoważone serwisy agronomiczne

Nasze cyfrowe i agronomiczne rozwiązania

Oferujemy serwisy i innowacyjne narzędzia wykorzystując najlepsze programy badawcze.

Zrównoważone rozwiązania agronomiczne

Skupiliśmy naszą strategię na dwóch głównych tematach: gospodarstwach mlecznych i hodowcach bydła oraz na  producentach wielkoobszarowych. Nasze badania, nasz marketing, nasze produkty, nasze serwisy skupiają się wokół tych dwóch typach działalności.

Agroplus

Agroplus

Celem programu AGROPLUS jest pomoc plantatorom wielkoobszarowym w zwiększeniu rentowności ich gospodarstw rolnych. W oparciu o naszą ofertę nasion kukurydzy ziarnowej, słonecznika i rzepaku oraz naszą nową gamę produktów AGRO-COVER. Dodatkowo zawiera on zestaw wskazówek i serwisów; diagnostykę żyzności gleby, doradztwo odmianowe, narzędzia wspomagania decyzji o siewie i  proces zarządzania uprawami. Opiera się na nowym narzędziu wspomagania decyzji, AGROTEMPO, opracowanym we współpracy z grupą MAÏSADOUR.

Odkryj serwis
Nutriplus

Nutriplus

Celem serwisu NUTRIPLUS jest pomoc hodowcom bydła w zwiększeniu wydajności żywieniowej ich paszy. W oparciu o naszą ofertę kukurydzy kiszonkowej, lucerny i naszej nowej gamy produktów NUTRI-GRASS, NUTRIPLUS zawiera zestaw porad i serwisów w 4 etapach: diagnostyka kiszonki i analiza silosów, doradztwo odmianowe, doradztwo dotyczące uprawy od siewu do żniw. Serwis ten wykorzystuje dodatkowo nowe narzędzia do podejmowania decyzji o paszach.

Odkryj serwis

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe

Rozwinęliśmy rozwiązania cyfrowe dla naszych klientów, aby dostarczyć spersonalizowane doradztwo dla ich aktywności.