Mam już konto

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji i usług na spersonalizowanej przestrzeni.

Nie mam konta

Nie używasz jeszcze Agrotempo? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci na każdym kroku!

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

MAS Seeds 

Aktualizacja: 22.07.2021

 

 1. Wstęp 

Przywiązujemy jak największą wagę do poufności informacji użytkowników. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, które z danych osobowych gromadzi spółka MAÏSADOUR lub jej filie, gdy zachodzi interakcja z użytkownikiem, za pośrednictwem różnych naszych mediów (ekstranet, strony internetowe, itp.) oraz w jaki sposób wykorzystujemy te dane. 

MAÏSADOUR jest spółdzielnią rolniczą zarejestrowaną w Rejestrze handlowym i spółek (RCS) w MONT DE MARSAN pod numerem 782 092 290, posiadającą zezwolenie nr 1167, której siedziba znajduje się pod adresem Route de Saint-Sever - 40280 - HAUT-MAUCO (zwaną dalej "Spółką").  

MAS SEEDS, spółka zależna grupy Maisadour w branży nasiennej jest spółką akcyjną o kapitale 30 550 EUR zarejestrowaną w Rejestrze handlowym  i spółek (RCS) w  MONT DE MARSAN pod numerem 423 000 553, z siedzibą pod adresem route de Saint Sever - 40280 HAUT-MAUCO.  

W celu optymalizacji usług świadczonych na rzecz członków, klientów i partnerów, użytkowników stron internetowych, zgrupowanych dla celów niniejszej polityki prywatności pod pojęciem „użytkownicy”, spółka MAÏSADOUR zdecydowała się zorganizować poprzez grupę firm, z których każda zajmuje się określoną działalnością. 

Dlatego też Spółka i spółki tworzące grupę mogą być zmuszone do dzielenia się danymi niezbędnymi do realizacji ich zadań: reprezentowania, promowania i wspierania użytkowników. Każda ze spółek może zatem posiadać dane zgromadzone przez inną spółkę należącą do grupy. Spółka MAÏSADOUR zapewnia, że wszystkie jej spółki zależne przestrzegają zasad określonych w niniejszej polityce prywatności. 

Niekiedy polityka ta jest modyfikowana w celu odzwierciedlenia naszych praktyk i ich zmiany lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Datę aktualizacji naszej polityki wskazano na początku niniejszego dokumentu.  

 

 1. Gromadzone dane osobowe  

Spółka gromadzi dane niezbędne do realizacji swoich zadań i w związku z powyższym prosi użytkowników o podanie następujących informacji: 

 

 • Tytuł (Pan/Pani), nazwisko i imię  

 • Adres  pocztowy 

 • Adres IP 

 • Adres e-mail 

 • Numer telefonu 

 • Geolokalizacja 

 • Używana przeglądarka 

 • Dostawca usługi dostępu 

 • Wymiary ekranu 

 • Typ urządzenia 

 • Dane socjodemograficzne 

Spółka gromadzi i przetwarza dane dostarczane przez użytkowników w ramach interakcji z nimi oraz poprzez produkty i usługi oferowane w następujących sytuacjach: 

 • Rejestracja dotycząca usług rolno-cyfrowych, 

 • Przy okazji prośby o kontakt, 

 • Relacja umowna. 

 

 1. Wykorzystanie danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w kontekście działalności Spółki i jej spółek zależnych. Dane są zbierane w celu zapewnienia usług dostosowanych do potrzeb użytkowników. W szczególności, wykorzystujemy dane do: 

 • zarządzania umowami, 

 • zarządzania kontem abonenta, 

 • personalizacji zawartości strony i informacji adresowanych do użytkownika, 

 • personalizacji ofert, 

 • prowadzenia działalności doradczej, 

 • wykonywania zadań związanych z działalnością zawodową, 

 • pomiaru liczby odwiedzin na stronie internetowej,  

 • tworzenia statystyk do celów pomiaru oglądalności i badań marketingowych. 

 

 1. Powody, dla których udostępniamy dane osobowe użytkowników 

W przypadku przetwarzania w celach komercyjnych, wymagana będzie zgoda użytkownika. Jednakże Spółka i spółki tworzące grupę mogą być zmuszone do dzielenia się danymi niezbędnymi do realizacji swoich zadań.   

Za zgodą użytkownika możemy udostępniać dotyczące go dane niezbędne do osiągnięcia celu określonego w powyższym akapicie, które wiążą się z komunikacją: 

 • ze wszystkimi spółkami zależnymi; 

 • z usługodawcami pracującymi w naszym imieniu i na nasz rachunek;  

 • w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub w celu udzielenia odpowiedzi w toku postępowania sądowego. 

W przypadku udostępniania danych klienta, za wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków, będzie wymagana zgoda klienta. 

 

 1. Pliki cookie i podobne technologie 

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę komputera, tabletu lub smartfona pozwalające na przechowywanie danych użytkownika w celu ułatwienia nawigacji i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji. 
  

Używamy plików cookie, aby: 

 • zapewnić użytkownikowi reklamę skupioną na jego zainteresowaniach,  

 • walczyć z oszustwami,  

 • analizować wydajność naszych produktów i usług, 

 • ustalać statystyki i ilość odwiedzin oraz wykorzystanie różnych elementów naszych usług,  

 • dostosować prezentację naszej strony internetowej do używanego terminala. 

Podczas przeglądania strony internetowej użytkownik zostanie poinformowany o obecności plików cookie i ich przeznaczeniu. Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody z możliwością ewentualnej odmowy. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby ograniczyć korzystanie z plików cookie i wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie lub zablokowanie plików cookie. 

Jednak w przypadku wyłączenia plików cookie, korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może stać się niemożliwe. 

Pliki cookie niezbędne do świadczenia usługi wyraźnie zamówionej przez użytkownika są zwolnione z obowiązku uzyskania takiej zgody.  

Pliki cookie są ważne maksymalnie przez 13 miesięcy. Użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody po upływie wskazanego okresu na wyświetlonym bannerze informacyjnym. W przypadku braku informacji pamięć podręczna przeglądarki zostanie wyczyszczona. 

Jeśli urządzenie jest używane przez więcej niż jedną osobę lub posiada więcej niż jedną używaną przeglądarkę internetową, ustawienia dotyczące plików cookie mogą nie być brane pod uwagę w sposób ciągły. Jeśli użytkownik korzysta z różnych terminali w celu uzyskania dostępu do naszej aplikacji (smartfon, tablet, komputer, itp.), należy ustawić preferencje na każdym z nich.  

 

 1. Przechowywanie danych 

Powierzone nam dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług i doradztwa oraz do wypełnienia powierzonych nam obowiązków. Są one również przechowywane przez czas trwania naszych zobowiązań prawnych i realizacji wiążącej nas umowy. Są przechowywane, przetwarzane i przekazywane wyłącznie na terytorium Francji. 

Niektórzy z odbiorców danych użytkownika mogą znajdować się poza Unią Europejską. Podjęto niezbędne działania gwarantujące wystarczający poziom ochrony informacji użytkownika, kraju lub krajów będącego odbiorcą, oferującego/oferujących odpowiedni poziom ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej lub przeniesienia regulowanego przez standardowe klauzule ochronne przyjęte przez CNIL (Krajowa Komisja Informatyki i Swobód). 

 

 1. Bezpieczeństwo danych 

Firma dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane użytkownika. Chronimy dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zapewniamy również, że podwykonawcy, którzy działają w naszym imieniu, mają taki sam poziom wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych użytkownika. 

 

 1. Jak skorzystać z przysługujących praw? 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, każda osoba fizyczna ma prawo do korzystania z przysługującego jej prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu i usunięcia w odniesieniu do przetwarzania jej danych oraz możliwości przenoszenia danych od dnia 25 maja 2018 roku. 

Aby skorzystać z przysługujących praw, skontaktuj się z nami w jeden z poniższych sposobów: 

 • pocztą, pisząc do nas na poniższy adres:  

MAS Seeds SA 

Service Marketing – Protection des données  

Route de Saint-Sever 

40280 – HAUT-MAUCO (FRANCJA) 

W celu szybszego rozpatrzenia wniosku, prosimy o dołączenie do niego kserokopii podpisanego dowodu tożsamości. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia skargi do właściwych organów kontroli i nadzoru:www.cnil.fr ou CNIL- 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS FRANCJA.